Protek 360 dimstrålrör 40 bar

PK 360 är ett strålrör som är anpassat till förhöjt tryck upp till 40 bar.  PK360 har steglös reglering utav strålbilden via täta snäpplägen samt fyra flödeslägen 19-37-90-150 l/min. Tandkransen är roterande för optimal strålbild. Vikt inklusive koppling endast 1.4 kg.

PK360

 

 

Kategori: .