Skumadapter

En skumadapter kan med några enkla handgrepp fästas om rotorns skyddssarg.
Genom att tillföra en pre-mix fungerar nu PPV-fläkten som ett effektivt lättskumsaggregat.