Foscar

1. HT2LX Skumsläckare med tungskumrör till HT-slangen (”Klicka av” HT-pistolen) • Rekommenderat pumptryck: 40 bar. • Vattenflöde: ca 100 l/min. • Skumblandning, fast, ca 0.5%. • Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska. • Släcker bil-, container-, däck -, halmtak- och inomhus brand med tungskumröret.

2. HT2MX skumsläckare med mellanskumrör till HT-slangen (”Klicka av” HT-pistolen) • Rekommenderat pumptryck: 10 bar. • Vattenflöde: ca 70 l/min. • Skumblandning, ca 0.8%. • Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska. • Säkrar bensin/olja med skumtäcke.

Kategori: .