SETEXsamling

Setex

Setex är toppslangen från Svebab. Den är DNV-märkt och dessutom godkänd för användning ombord på svenska och norska fartyg. Stora användare är såväl räddningskolorna som räddningstjänster över hela landet samt armén, marinen och flygvapnet.

Setex 42 är P-märkt enligt SP:s certifieringsregler.

Setex har en yttervöv av polyestergarn och en innerslang av EPDM-gummi, vilka är fixerade till varandra via ett extra gummiskikt som genom upphettning trängt in i väven. Denna konstruktion gör slangens invändiga yta helt slät. Den som väljer Setex kan därför transportera vatten med extra låga friktionsförluster.

Ladda ner PDF
Setex