Väggbrandpostlucka

Svebabs Väggbrandpostluckor är speciellt konstruerade för placering i yttervägg. Materialet är rostfritt. Luckan är försedd med 50mm:s isolering och lås för Brandpostnyckel enligt SMS 1188. Luckan kan även beställas med inbyggnadslåda.

Väggbrandpostlucka

Stigarledningar Instruktion

Serviceföreskrifter Stigarledningar