Brandslangar

Våra slangar är certifierade och märkta enligt rådande svenska regler, de tuffaste i Europa.

Brandslang har övergått från att vara ett
rent släckredskap till att bli en viktig del
i den personliga skyddsutrustningen.

Begreppet ”säkert vatten” handlar förutom om tryck och flöde också om
kvalitén på slangarna, vilka är grunden
för en säker räddningsinsats. Därför är
det extra viktigt att slangarna är i bästa
kondition och av bästa sort.

Visar 1–5 av 7 resultat