Spridare

Effektivt tillbehör för eftersläckning
och begränsning vid brand i skog och
mark.

Visar det enskilda resultatet